Slik sikrer du god overflatehygiene

Rengjøring og desinfisering av overflater er viktig for å bremse spredningen av virus og bakterier.

DYMO® for en grønnere fremtid

Vi i DYMO® forplikter oss til å optimalisere vår effektivitet, samtidig som vi investerer i å beskytte miljøet - "one label at a time".

Bruk Cutimed® Debriclean for rask og effektiv rensing av sår

I kroniske sår vil dødt vev og biofilm være en fysisk barriere mot dannelsen av nytt vev. Grundig opprensing danner grunnlaget for at såret skal gro. ...