Til toppen

Behandlingsansvarlig

Kvalitetsansvarlig er på vegne av MaskeGruppen AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Ansvaret er delegert fra administrerende direktør.

 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og kontaktpersoner;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kundeforhold og kjøp via e-post, telefon, og postutsendelser.

 

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss – funksjon for avmelding fra denne type informasjon finnes i alle våre masseutsendelser. Du kan også avmelde deg ved epost til kundeadministrasjon@maske.no

 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider eller til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

 

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin/enhet når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

  • JSESSIONID; dette er en «sesjons-cookie» som fjernes fra din datamaskin/mobil når du lukker nettleseren. Denne cookie-en har en referanse-ID til en sesjonsfil på webserveren. Sesjonsfilen inneholder ikke-personlige data. Nødvendig for at anonyme brukeren kan ha hver sin handlekurv, favoritter, osv. Sesjonsfilen slettes automatisk etter at brukeren har lukket nettleseren eller vært inaktiv, og lagres således ikke permanent. Kun systemadministratorer har tilgang til disse sesjonsfilene.
  • Google Analytics/Google Tag Manager; legger igjen informasjonskapsler på din maskin (disse begynner med _ga, _gat og _gid). Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi benyttes oss av funksjonaliteten "IP Anonymization in Google Analytics" der eksempelvis en ip-adresse 12.214.31.144 blir til 12.214.31.0. Maske benytter ikke andre analyseverktøy enn Google Analytics og dataene overføres således ikke av Maske, til andre systemer eller andre aktører for videre analyse.
  • Facebook/LinkedIn; legger igjen informasjonskapsler på din maskin. Maske benytter Facebook og LinkedIn til enkelte typer annonsering, eksempelvis stillingsannonser. Trackere er lagt på våre nettsider for å følge resultatet av disse markedsaktivitetene. Trackerne samler inn data om brukertrafikk og for påloggede brukere så har de også identiteten til brukerne.

Full oversikt over informasjonskapsler/cookies i bruk (autogenerert)

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Som hovedregel vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

Unntak vil være dersom det er nødvendig for å kunne oppfylle våre forpliktelser etter kjøpsavtalen. Da vil nødvendige opplysninger utleveres til våre samarbeidspartnere, som for eksempel befrakter/speditør og inkasso-/innkrevingsbyrå

 

Oppbevaring av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 10 år.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Personvernombud

Vår håndtering av personopplysninger innebærer at MaskeGruppens selskaper som hovedregel ikke rammes av krav om personvernombud. Unntak er ordinær drift av Maske Bandagist AS

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av avgitte opplysninger.

 

Kontaktinformasjon og sletting av informasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Maske AS
PB 2432 Torgarden
7005 Trondheim