Til toppen

Åpenhetsloven ble vedtatt i 2021, og trådte i kraft 01.07.2022. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. 

Maske AS er landsdekkende med hovedkontor på Tiller. Vi har to hovedlagre, beliggende på Tiller og Vinterbro, som forsyner alle butikker og kunder. I tillegg har vi fire Maske Marked butikker som er lokalisert i Trondheim, Molde, Sandefjord og Kongsvinger. 

Maske AS er en del av MaskeGruppen med sine 3 søsterselskaper; Datarekvisita Norge, Maske Bandagist og Maske Emballasje. MaskeGruppen er eid av OptiGroup, et ledende europeisk konsern med grossister som tilbyr forsyningsløsninger til B2B-kunder.

Maske har vært medlem av Etisk Handel Norge (EHN) siden 2013, og har lenge jobbet aktivt for å fremme menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Vi gjennomfører årlige og løpende aktsomhetsvurderinger, risikohåndteringer og prioriteringer.

Vi har en policy for bærekraftig forretningspraksis som er tilgjengelig på vår nettside her: https://www.maske.no/etisk-handel.

Vi har også utarbeidet rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

Maske sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger er beskrevet i vår årsrapport til EHN. Denne blir publisert årlig, og er tilgjengelig både på vår nettside og på EHN sin nettside.

I alle skriftlige leverandøravtaler er vår Supplier Code of Conduct (CoC) vedlagt. Våre leverandører er deretter pålagt å videreføre vår CoC eller deres CoC, dersom den er tilsvarende, nedover i leverandørkjeden. I tillegg har Maske kartlagt leverandørkjeden med opprinnelsesland pr produkt slik at vi raskt kan identifisere omfanget av potensielle brudd dersom det oppstår. Eksempler på dette er beskrevet i årsrapporten for 2021.

Dersom du ikke her finner svar på dine spørsmål angående våre aktsomhetsvurderinger og prioriteringer, eller har andre henvendelser angående temaet, ta kontakt på baerekraft@maske.no


s_pc-m-10016_attachment_6.pdf
Maske - Supplier Cod of Conduct (CoC)
Maske AS - Policy for bærekraftig forretningspraksis m signatur.pdf
Maske bærekraftig forretningspraksis 2021