Til toppen

I 160 år har Maske solgt og levert varer til kunder over hele landet. Dette gir oss et unikt erfaringsgrunnlag på logistikksiden. Kontinuerlig fornying og investering i moderne logistikksystemer gir oss de beste konkurransefortrinn. I dag har vi to topp moderne hovedlagre beliggende i Trondheim og Oslo. 

Lager – Tiller (Trondheim)

Et av Nord-Europas mest moderne anlegg, dimensjonert for videre vekst.

 • 7 800 pallelokasjoner
 • 18 000 kasselagringslokasjoner
 • God bufringskapasitet
 • Gjennomstrømningsflyt av varer gir kort vei fra varemottak til lager, og derfra videre til transport
 • 5 pallekraner og 2 kassekraner
 • Transport fra varemottak, via innlagring og til plukkplass håndteres av heiser og conveyere. Varene blir dermed utsatt for lite håndtering, noe som ivaretar kvalitet.

Se også Swisslog's introduksjonsvideo av vårt anlegg.
 

Lager – Vinterbro (utenfor Oslo)

Lageret på Vinterbro er et veldrevet automasjonsanlegg som har vært i drift i 10 år.  

Høylager:

 • 8 roboter som betjener innlagring og utplukk 
 • Kapasitet: 12.500 paller. 

Har i tillegg en konvensjonell del:

 • Tar seg av paller av forskjellige størrelser/høyder.  
 • Kapasitet: 2.500 paller.
 • 5 heisautomater.  
 • Nesten hele lageret er automatisert.