Til toppen
Engangsplastdirektivet SUP

Engangsplastdirektivet SUP

3. juli 2021 ble en rekke engangsplastprodukter forbudt i Norge og EU. I den forbindelse må både Maske som grossist og våre kunder tilpasse seg dette regelverket. Vi i Maske har allerede jobbet lenge med å forberede oss slik at overgangen til et mer bærekraftig produktsortiment skal bli enklere for våre kunder.

Hva er Engangsplastdirektivet – SUP (Single Use Plastic)
5. juni 2019 vedtok EU et direktiv om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter. Engangsplastdirektivet har som formål å redusere unødvendig bruk av plast og tilhørende plastforsøpling, bidra til sirkulærøkonomi, samt beskytte miljøet og menneskers helse mot plasteksponering. Den norske regjeringen støtter EU-direktivet, som trådte i kraft 3. juli 2021.

Hvilke produkter omfattes av omsetningsforbud i Engangsplastdirektivet – SUP
• Bomullspinner av plast (Q-tips)
• Plastsugerør
• Matbeger/beholdere og drikkebeger i isopor (EPS)
• Engangsbestikk i plast
• Engangstallerkner i plast

Utfordringer/mål
Daglig foregår det plastforsøpling i naturen og mye plast ender dessverre i havet og er til stor skade for natur, dyr og mennesker. Målsettingen er å redusere plastforsøplingen, øke etterspørsel og bruk av resirkulert plast kontra nyutvunnet plast, samt øke kapasiteten på sortering og resirkulering.

Hva gjøres
Maske ønsker å bidra til en bærekraftig leverandørkjede og er stolt av det arbeidet vi gjør i den forbindelse. Du kan lese mer om våre tiltak i vår Miljøbrosjyre. Vi har gode, miljøsmarte alternativer til de plastprodukter som er omfattet av omsetningsforbudet i SUP direktivet.

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med Maskeselger for en gjennomgang i forbindelse med utskiftning til et mer bærekraftig sortiment innenfor de nevnte varegruppene.