Til toppen
Maske – en samfunnskritisk leverandør

Maske – en samfunnskritisk leverandør

MaskeGruppen er og har vært en sentral leverandør av smittevernsutstyr til Helse Norge under hele pandemien.

Som samfunnskritisk leverandør til Helse Norge er vi forpliktet til å være ekstra opptatt av at våre ansatte eller nærstående ikke blir smittet.

MaskeGruppen har derfor innført en rekke regler og rutiner:

  • Vi blir hjemme dersom vi ikke føler oss friske
  • Mange av våre ansatte har hjemmekontor
  • Vi tester oss umiddelbart dersom vi frykter at vi eller noen nær oss har vært eksponert for smitte
  • Vi hilser selvfølgelig på hverandre, men ikke ved å håndhilse
  • Avstand er viktig, både når vi sitter på arbeidsplassen, men også når vi går rundt i lokalene
  • Vi har alltid vasket hendene, men nå gjør vi det ofte
  • Rengjøring er viktig, nå vasker vi og tørker av kontaktpunktene vi berører
  • Vi reiser ikke, men benytter isteden elektroniske møterom
  • Vi som må benytte offentlig transport bruker munnbind, desinfeksjon og overholder avstandsregelen

Pandemien har medført en ny hverdag for oss i MaskeGruppen. – Selv om vi må holde større fysisk avstand til hverandre, har den ført oss nærmere i hverandre i form av omtanke, hensyn og respekt.

Vi vil hverandre godt!