Til toppen

Nyfiber er fremtidens hygienemateriale

Mykpapir som er produsert av nyfiber, er mer hygienisk, bruker mindre ressurser og har et lavere karbonavtrykk gjennom hele livssyklusen; fra skogen, gjennom produksjonen og brukeren, og til slutt som energigjenvinning. Velger du produkter av nyfiber, er det med andre ord ikke nødvendig å gå på akkord med behagelig kvalitet, produktsikkerhet eller bærekraft.

Bærekraftige råvarer

Katrins nyfiberprodukter er en viktig del av en bærekraftig bioøkonomi, siden 100 % av treet blir utnyttet. Det meste av virket er stokker (60 %) som brukes til treprodukter, for eksempel konstruksjoner eller møbler. Rundt 25 % er massevirke som brukes til fremstilling av tremasse og andre bioprodukter. 15 % av virket er grener og topper som kan brukes til å produsere fornybar energi.

Det er mangel på resirkulert papir, og det blir stadig mer utfordrende med hensyn til tilgjengelighet og kvalitet. Returfiber må ofte transporteres over lange avstander, mens nyfiberen som Metsä Tissue bruker, kommer fra nordiske skoger.

Skogene i Norden er dessuten større i dag enn noen gang tidligere, noe som skyldes et langsiktig og bærekraftig skogbruk. Skogen binder karbon i lang tid, både i trærne som vokser og i treproduktene som fremstilles av dem.

Bærekraftig produksjon

Papirmasse fremstilt av nyfiber krever en åttendedel mindre energi enn papirmasse som er fremstilt av returfiber. Videre krever produksjonen en tredjedel så mye vann og 70 % mindre kjemikalier.

Produsert nær markedet

Produktene er fremstilt i nærheten av både råvarer og forbrukere. Lastebilene er maksimalt pakket når de forlater fabrikken for å unngå transport av unødig mye luft. To viktige faktorer, siden det gir redusert behov for transport og dermed også mindre utslipp av karbondioksid. Målet er å holde transportavstanden under 500 km fra fabrikkene der produktene blir fremstilt. Lokal produksjon fremmer dessuten den lokale økonomien og de lokale arbeidsplassene.

Hygienisk for brukeren

Mykpapir fremstilt av nyfiber er renere enn papir produsert av returfiber, siden det ikke foreligger risiko for urenheter fra tidligere bruk. Det er derfor det mest hygieniske og beste alternativet for håndtørking. Papiret har dessuten lengre og sterkere fibre, og absorberer dermed væske mye bedre. Det gjør at papirets evne til mekanisk fjerning av bakterier øker og brukeren blir fortere tørr på hendene. I tillegg er det ikke nødvendig å bruke så mye papir, noe som betyr lavere forbruk.

KATRIN PLUS – NYFIBERPRODUKTER

3356983

Tørk Katrin Plus One Stop M2 2l

 • Meget god absorpsjonsevne
 • Mater ut ett og ett ark av gangen, noe som minsker forbruket og er hygienisk
 • Godkjent for direkte kontakt med matvarer
Mer informasjon
KAR (3024 ARK)
3368797

Toa Katrin Plus Toilet 285 35,6m 3l

 • Ekstra mykt
 • Høy kvalitet
 • 42 ruller pr sekk
Mer informasjon
SKK
5102109

Toa Katrin Plus Gigant S 160m 2l

 • Små toalettruller av høyeste kvalitet
 • Har det lille ekstra når det gjelder skånsom tørking, absorpsjonsevne og styrke
 • 2-lags, hvitt
Mer informasjon
KAR (12 ROL)
3366704

Tørkerl Plus System Towel M2 140m

 • Mykt og sterkt papir med veldig god absorpsjonsevne
 • Godkjent for direkte kontakt med matvarer
 • 2-lags, hvit
Mer informasjon
KAR (6 ROL)