Til toppen
Vi foretrekker papir når vi skal tørke hendene


Vi foretrekker papir når vi skal tørke hendene

Ny studie bekrefter at papirhåndklær fortsatt er måten folk foretrekker å tørke hendene på offentlige toaletter

Katrin brukte nok en gang det uavhengige markedsundersøkelsesselskapet Kantar til å gjennomføre sin toalettstudie i januar 2021. Studien ble utført i Europa, Polen, Tyskland, Storbritannia, Finland, Sverige, Norge og Danmark og inkluderte 3501 deltakere, med representanter fra alle aldre grupper (fra 18 år og oppover).

Målet var å forstå atferdsendringer ved besøk på offentlige toaletter de siste tolv månedene, og spesielt å se på endringer i vaner siden den siste studien, som ble utført før pandemien.

Hovedresultatene var ikke overraskende. Personlig sikkerhet er viktigere enn noen gang, og 68 prosent av deltakerne er redde for å bli smittet på et offentlig toalett. I alle land falt antallet brukere av offentlige toaletter fra 31 prosent i den forrige studien til 19 prosent under pandemien. Så mange som 18 prosent av de spurte sier at de aldri besøker et offentlig toalett (sammenlignet med bare 7 prosent forrige gang).

96 prosent av folk som besøker offentlige toaletter, vasker alltid, eller nesten alltid, hendene. Det betyr at 4 prosent fortsatt ikke vasker hendene etter besøk på offentlige toaletter, så det er fortsatt rom for forbedringer når det gjelder hygiene. Papir er fortsatt den foretrukne metoden for å tørke hender og dette har økt fra 59 til 61 prosent siden forrige studie. Håndtørkere foretrekkes av 29 prosent og tekstilhåndklær av 10 prosent. 55 prosent av de spurte i denne studien sa at håndtørkere er uhygieniske.

Hånddesinfeksjon har helt klart blitt en viktig faktor innen håndhygiene, og bruken av hånddesinfeksjon har økt betydelig i løpet av året – 64 prosent av de spurte sa at de brukte hånddesinfeksjon som en måte å vaske hendene på.

71 prosent av de spurte tror at pandemien permanent vil endre hvordan folk ser på håndhygiene.

På spørsmål om hvordan respondentene oppførte seg utenfor hjemmet for å beskytte seg mot å bli smittet, svarte 71 prosent at de holder sosial avstand, 71 prosent svarte at de unngår folkemengder og 70 prosent svarte at de vasker hendene ofte. 69 prosent av de spurte bruker munnbeskyttelse når de er utenfor hjemmet.

Avslutningsvis viser studien at pandemien har gjort folk mer forsiktige med å bruke offentlige toaletter enn noen gang. Sikker bruk av offentlige toaletter må fremmes med trygge hygieneløsninger, og berøringsfrie løsninger for såpe, vev og hånddesinfeksjon vil bli stadig viktigere på offentlige toaletter. I tillegg fortsetter velfungerende og etterspurte hygieneløsninger som er lett tilgjengelige å være en viktig sak. Papirhåndklær er fortsatt den foretrukne måten for folk å tørke hendene på offentlige toaletter.

LAST NED RAPPORTEN: Katrin Toilet Report 2021, en studie om offentlige toaletter i Sverige (PDF)

For mer informasjon om Metsä Tissues 2021 offentlige toalettundersøkelse, kontakt din lokale Katrin-markedsføringsrepresentant.