Til toppen
Velg sertifisert og bruk Durabin® ECO - når papiret skal samles inn ved skriveren for resirkulering

Velg sertifisert og bruk Durabin® ECO - når papiret skal samles inn ved skriveren for resirkulering

I vårt arbeid for å fremme bærekraft spiller kildesortering av papiravfall ved skriveren en avgjørende rolle. Denne enkle praksisen kan ha positive effekter på miljøet, bidra til bedriftens samfunnsansvar (CSR), miljømessige, sosiale og styringsmessige mål (ESG) og skape økonomiske fordeler.


Miljømessige fordeler:

Kildesortering av papiravfall reduserer mengden papir som havner på søppelfyllinger eller i forbrenningsanlegg. Resirkulering av papirressurser reduserer behovet for å felle flere trær, noe som minimerer avskoging og miljøpåvirkning.

CSR og ESG:

Kildesortering av papiravfall viser at selskapet er opptatt av å opptre ansvarlig overfor samfunnet og miljøet. Det sender et tydelig signal om selskapets bærekraftpraksis og bidrar til å oppfylle CSR og ESG målene. Dette kan styrke selskapets omdømme og goodwill blant interessentene.

Økonomiske fordeler:

Kildesortering av papiravfall kan gi økonomiske fordeler på lang sikt. Resirkulering av papirressurser reduserer behovet for å kjøpe nytt papir, noe som gir kostnadsbesparelser. I tillegg kan resirkulert papir brukes til ulike formål, noe som kan skape nye inntektsmuligheter.

Kildesortering av papiravfall ved skriveren er en viktig praksis for organisasjoner som etterstreber bærekraft, samfunnsansvar, ESG og økonomisk effektivitet. Ved å innføre denne praksisen kan organisasjoner redusere miljøpåvirkningen, vise ansvarlighet og oppnå økonomiske besparelser. Kildesortering av papiravfall er en vinn vinn situasjon som gagner både virksomheten og miljøet. Det er avgjørende at bedrifter prioriterer denne enkle, men viktige praksisen for å bidra til en mer bærekraftig fremtid.