Til toppen
La RollerMouse ta belastningen

La RollerMouse ta belastningen

Koronakrisen «Den nye hverdagen» har snudd opp ned på livene vi lever og det merkes på kroppen. Spesielt arbeidstakere med hjemmekontor uten riktig utstyr. Nå som tiden med hjemmekontor utvides er det viktig å investere i de ansattes helse med riktig ergonomisk utstyr.

Undersøkelser viser at hver fjerde nordmann har fått smerter i nakke, rygg eller lignende plager på grunn av mer jobbing på hjemmekontor etter koronautbruddet. Dessverre har det også blitt påvist at mas og stress kan forverre musesmerter, som vanligvis viser seg gjennom smerter eller ubehag i nakke, skuldre, armer og hender.

For å unngå belastningsskader er det viktig at du organiserer arbeidsplassen din på en måte som passer deg godt. Dersom forskriften i arbeidsmiljøloven kapittel 3 og 4 kommer til anvendelse er arbeidsgiver forpliktet til å forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige på hjemmekontor – så langt det er praktisk mulig. Det gjelder særlig i tilknytning til, arbeidsutstyret og innemiljøet. RollerMouse øker livskvaliteten for den enkelte

Akkurat som kroppene våre er forskjellige, har vi ulike arbeidsoppgaver, arbeidsstillinger og behov. Idet RollerMouse forebygger skader og fysisk stress, lader det automatisk til at man arbeider mer effektivt gjennom bruken av en presis og hurtig rullestav. For med RollerMouse oppnår du følgende:

  • Unngår belastningsskader
  • Presisjon og kontroll
  • Høyere effektivitet
  • Varierte bevegelser

Vi har i samarbeid med byrået Coxit i 2015 utført en undersøkelse for å se hvor utbredt de problemstillingene vi referer til er og fikk følgende svar fra 4000 respondenter.

  • - 54 % har opplevd musesmerter
  • - 80,7 % mener det er viktig for de å ha ergonomisk korrekt utstyr på arbeidsplassen sin (også hjemmekontor, som blir anvendt som kontorarbeidsplass)
  • - 65,5 % mener ergonomisk utstyr gjør de mer effektiv i arbeidet
  • - 79,2 % mener at det er arbeidsgiverens ansvar (arbeidsmiljøloven, kapittel 3 og 4) at arbeidsplassen er korrekt innrettet, slik at de unngår plager og smerter ved arbeid foran PC-en.
  • - 99,6 % svarte at overgangen til et sentralt pekeredskap har eliminert bort smerte og ubehag de hadde.

Klikk deg videre til sortimentet for å velge korrekt ergonomisk arbeidsutstyr

Ønsker du å prøve ut noen av produktene før kjøp, må du ta kontakt med din kontaktperson eller Maske kundeservice som kan hjelpe deg med det, helt kostnadsfritt i 14 dager.