Til toppen

Maske påvirker miljøet både gjennom sin drift av selskapet, og gjennom de produkter vi leverer. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling gjennom å levere miljøtilpassede og konkurransedyktige produkter og tjenester. Derfor har vi utarbeidet en brosjyre som viser vårt engasjement i miljø og samfunn, og som danner grunnlag for en ny og fremtidsrettet miljøstrategi hos oss. Både hovedkontoret på Tiller og Vinterbro er sertifiserte Miljøfyrtårn. Vi er stolte av å være først ute i vår bransje som klimanøytral leverandør (sep. '19).

Har du innspill til vårt arbeid eller ønsker innsyn i vårt miljøfyrtårn-regnskap, send e-post til baerekraft@maske.no.

Miljøfyrtårn

Maske har i lengre tid jobbet med å bli sertifisert som miljøfyrtårn, og vårt hovedkontor på Tiller har vært sertifisert siden november 2009. 

Dette innebærer at Maske skal:

  • Engasjere alle ansatte i arbeidet med å oppnå målbare miljømål.
  • Stadig forebygge og forbedre samtlige prosesser, for å kunne tilpasse seg til kundens forventninger.
  • Integrere miljøarbeidet som en del av firmaets langsiktige strategi på ledernivå ved å fastsette regler og rutiner for hvordan miljøarbeidet skal organiseres og drives.
  • Etterleve de til en hver tid gjeldende lover, regler, avtaler og anvisninger.
  • Gjennom stadige forbedringer søke å minimere negative miljøpåvirkninger.
  • Stille krav og prioritere leverandører og entreprenører som har mål for at råvarer, produkter, transporter og tjenester produseres og leveres på en miljøvennlig måte.
  • Drive kompetansebygging ovenfor våre medarbeidere i miljøspørsmål.
  • Åpent kommunisere vårt miljøarbeide og annen miljøpåvirkning med personalet, allmennheten, kunder, leverandører, myndigheter og øvrig interesserte.

Klimanøytral virksomhet

Maske er Norges første klimanøytrale leverandør av forbruksmateriell til bedrifter og offentlige virksomheter. Vi i Maske søker alltid å være en pådriver innen miljøarbeid og etisk handel, og vi er stolte av å være den første i vår bransje som kan kalle oss klimanøytrale.

Hva er en klimanøytral virksomhet?
FN har utgitt retningslinjer for klimanøytralitet, og Forbrukertilsynet har laget en veiledning for hvem som kan kalle seg klimanøytral i Norge. Med utgangspunkt i dette har vi i Maske laget et årlig klimagassregnskap etter retningslinjene i den internasjonale drivhusgassprotokollen (GHG). Vi har redusert våre egne utslipp så langt det lar seg gjøre, for eksempel via utslippsfri leveranser i storbyene og bruk av fornybar energi, og vil jobbe knallhardt videre for å få til ytterligere reduksjon av utslippene. For å tilfredsstille krav om klimanøytralitet kjøper vi FN-godkjente klimakvoter for restutslippene. Les mer

Det siste tiltaket i rekken er anskaffelsen av vår nye el-lastebil, som lar oss øke andelen utslippsfri leveranser ytterligere.

Grønt Punkt

Som en av de store aktører innenfor vårt fagområde i Norge, tar vi ansvar for at all handel skal foregå på et etisk høyt nivå. Maske er derfor medlem av Grønt Punkt Norge. Grønt Punkt Norges innsamlings- og gjenvinningsvirksomhet er i hovedsak tuftet på bransjeavtalene for innsamling av brukt emballasjeavfall og drikkevareforskriften.

Merking av produkter

På våre hjemmesider finner du til enhver tid finne oppdatert miljøinformasjon og -merkinger. Vi setter strenge miljøkrav til våre leverandører og dokumenterer dette i leverandøravtalene. Produktene vi selger skal tilfredsstille de krav som regelverket og kundene stiller. Leverandørene skal kunne redegjøre for både egen og produsentenes miljøprofil. 

De mest kjente miljømerkene du vil finne i vårt sortiment er:

Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar

Svanemerket: Svanemerket vurderer hele produktets livssyklus, og vurderer deretter om et produkt er et godt miljøvalg.

EU Ecolabel: EU-Ecolabel (Blomsten) er det offisielle europeiske miljømerket, og er et tilsvarende miljømerke til Svanemerket.

FSC: Forest Stewardship Council. Et internasjonalt og uavhengig samarbeidsforum som sertifiserer bærekraftig skogbruk.

Der Blaue Engel: Tysk miljømerke for produkter og tjenester. Rundt 12,000 miljøvennlige produkter og tjenester har Der Blaue Engel-merket.

Grønt Punkt: Grønt punkt er ikke et miljømerke, men en kvittering på at selskapet er med på å finansiere den aktuelle returordningen for emballasjen.

Fairtrade: Verdens mest kjente merkeordning for rettferdig handel. Sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder og arbeidere i utviklingsland.

ISO14001: Anerkjent standard for miljøstyring. Fokus på å redusere bedriftenes påvirkning på miljøet (reduserer avfallsmengden og energiforbruket, m.m.)

CE-merket: CE-merking er det synlige bevis på at et produkt oppfyller sikkerhetskrav og ikke er til skade for menneskers sikkerhet og helse eller for miljøet.

I vår produktkatalog har vi fra 2020 merket alle plastartikler i vårt catering-sortiment med plasttype. I den forbindelse har vi også satt sammen en hendig plastguide, som lister opp alle de forskjellige plasttypene, og kort om hvordan den bør behandles. Les mer her: Plastguide