Til toppen

Maske AS er medlem i Etisk handel Norge (EHN – tidligere IEH, Initiativ for etisk handel). Vi jobber for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

Maske ønsker å ta samfunnsansvar og bidra til en bærekraftig utvikling hvor det tas hensyn til miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter. Det er viktig å kunne sikre dette arbeidet på best måte, og i den forbindelse ser vi store fordeler av å være medlem i EHN.

EHN er en medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter. Formålet til EHN er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. EHN`s medlemmer inkluderer noen av Norges største bedrifter, enkeltmannsforetak, offentlige virksomheter og organisasjoner. Å være medlem i EHN  innebærer å ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede, og rapportere åpent om status og fremdrift i arbeidet. Medlemskap forplikter til kontinuerlig forbedringsarbeid og gir tilgang til kurs, nettverk og erfaringsutveksling, seminarer og rådgivning. EHN er en pådriver for etisk handel, både overfor medlemmene, men også for at norske myndigheter legger til rette for etisk handel generelt i privat og offentlig sektor.

Gjennom vårt arbeid og medlemskap i EHN skal vi styrke vår innsats og bidra til at vår leverandørkjede får en god og bærekraftig utvikling.

Dagens marked er preget av tøff konkurranse, dette kan være med på å skape en negativ utvikling når det gjelder etisk handel. Vi setter derfor pris på at våre kunder har økt fokus på etisk handel og stiller krav til oss som leverandør.

Det motiverer oss til fortsatt fokus på kvalitet, langsiktig partnerskap med våre leverandører og å sikre våre retningslinjer for å bidra til det viktige arbeidet i forbindelse med etisk handel.

Dokumenter:
Maske bærekraftig forretningspraksis - Redegjørelse rapporteringsåret 2023.pdf
Maske bærekraftig forretningspraksis 2022.pdf
Maske - Supplier Code of Conduct (CoC)
Maske bærekraftig forretningspraksis 2021
Maske bærekraftig forretningspraksis 2020
Maske AS - Policy for bærekraftig forretningspraksis m signatur.pdf
Maske bærekraftig forretningspraksis 2019