Til toppen

Det er mange produkter ute i markedet hvor det kreves dokumentasjon av innholdet. Vi har vi gjort noe med det, og gir deg som kunde mulighet til å søke i vår produktkatalog etter nettopp den dokumentasjonen du trenger.

Vi har lagt inn datablader i en database for alle varer vi omsetter som krever slik informasjon. Databladet i databasen gir informasjon om produktet, miljøopplysninger, type førstehjelp, håndtering, om behovet for verneutstyr, tiltak ved brann eller utslipp, samt identifikasjoner av stoff.

Disse databladene kan skrives ut på papir, og vi anbefaler at dette gjøres dersom arbeidsoppgavene er av en slik art at uhell kan oppstå, eller hvis produktet brukes regelmessig. Følg linken og fyll inn produktnavn eller bruksområde, og du vil kunne kjøre ut de siste oppdaterte sikkerhetsdatablader.

Denne databasen vedlikeholdes av Eco Online.