• Article_Vernacare

Destruksjonsmaskin Vortex

Destruksjonsmaskin som kværner Vernacare engangsprodukter til en tynn masse og spyler ut i kloakken. Vortex er en svært driftsikker maskin, med god kvalitet som med hjelp av sitt lukkede trommelsystem sikrer at produktene er tiltrekkelig oppkvernet før de slippes i kloakken. Maske har svært god erfaring med denne maskinen som både er solgt til sykehjem og store sykehus i over 10 år i Norge.
4505023

Pussbekken engangs kraftig type

Pusskapsler nyreformede. Anvendes til midlertidig opplagring av instrumenter e.l. samt væsker.
4271008

Urinflaske engangs dame

Urinflaske for damer engangs for bruk i vernacare destruksjonsmaskin. VernaFem.
4271329

Økobekken Dispenser For Vegg

Økobekken dispenser for vegg. Fornenkler oppbevaringen, stativ i metall.
4271316

Økobekken engangs støtte midi

Engangs økobekkenstøtte for økobekken midi
4271327
>