Destruksjonsmaskin Vortex

Destruksjonsmaskin som kværner Vernacare engangsprodukter til en tynn masse og spyler ut i kloakken. Vortex er en svært driftsikker maskin, med god kvalitet som med hjelp av sitt lukkede trommelsystem sikrer at produktene er tiltrekkelig oppkvernet før de slippes i kloakken. Maske har svært god erfaring med denne maskinen som både er solgt til sykehjem og store sykehus i over 10 år i Norge.
000000000004505023
ST
ST

Pussbekken engangs kraftig type

Pusskapsler nyreformede. Anvendes til midlertidig opplagring av instrumenter e.l. samt væsker.
000000000004271008
KAR (260 ST)
KAR (260 ST)

Spissbekken Støtte Maxi

Spissbekken Støtte Maxi Støtte for pasienten ved bruk av engangs spissbekken maxi
000000000004271314
ST
ST

Urinflaske engangs dame

Urinflaske for damer engangs for bruk i vernacare destruksjonsmaskin
000000000004271329
KAR (32 ST)
KAR (32 ST)

Økobekken Dispenser For Vegg

Økobekken dispenser for vegg. Fornenkler oppbevaringen, stativ i metall.
000000000004271316
ST
ST

Økobekken engangs støtte midi

Engangs økobekkenstøtte for økobekken midi
000000000004271327
KAR (50 ST)
KAR (50 ST)