• Article_Vernacare

Destruksjonsmaskin Vortex

Destruksjonsmaskin som kværner Vernacare engangsprodukter til en tynn masse og spyler ut i kloakken. Vortex er en svært driftsikker maskin, med god kvalitet som med hjelp av sitt lukkede trommelsystem sikrer at produktene er tiltrekkelig oppkvernet før de slippes i kloakken. Maske har svært god erfaring med denne maskinen som både er solgt til sykehjem og store sykehus i over 10 år i Norge.
4505023

Pussbekken engangs kraftig type

Pusskapsler nyreformede. Anvendes til midlertidig opplagring av instrumenter e.l. samt væsker.
4271008

Spissbekken Støtte Maxi

Spissbekken Støtte Maxi Støtte for pasienten ved bruk av engangs spissbekken maxi
4271314

Urinflaske engangs dame

Urinflaske for damer engangs for bruk i vernacare destruksjonsmaskin. VernaFem.
4271329

Økobekken Dispenser For Vegg

Økobekken dispenser for vegg. Fornenkler oppbevaringen, stativ i metall.
4271316

Økobekken engangs støtte midi

Engangs økobekkenstøtte for økobekken midi
4271327
>