Kalkulator Texas TI-30XA

Varenummer: 2272007
Salgsenhet: ST
Lagerbeholdning:
miljømerket
Lagt til i
Legg i handleliste

Fönster för 10-siffriga tal med 2 siffrors exponent. Bråktalsberäkning inom de fyra räknesätten. Konvertering av bråktal till decima lform och vice versa. Trigonometriska beräkningar (inklusive invers) i DEG, RAD och GRAD. Endimensionell statistik inkluderar medelv ärde, datasummor, kvadratsummor och standardavvikelse. Konvertering av polära till rektangulära koordinater och konvertering av grad er, minuter och sekunder till decimaltal. Kombinationer och permutationer. 3 minnen.N/A
CE- merket

Lisensnummer
Kalkulator Tekn. Math Mt633 Plus

En robust skoleregner med naturlig visning av brøker, røtter og potenser. Den har ligningsløser for ligningssett med to og tre ukjen te og for andre- og tredjegradsligninger. I tillegg har den funksjoner for logaritmer, trigonometri, verditabell, regresjon, statist ikk, primtallfaktorisering, integrasjon og derivasjon med mer. Tilsvarer Casio fx-991es plus. Leveres med beskyttelsesdeksel, batter i og bruksanvisning. Mål: 153 x 80 x 14mm.
2271032

Kalkulator Tekn. Math Numeri 624

En robust skolekalkulator med naturlig visning av brøker, røtter og potenser. Viser oppstilling og svar samtidig og har rettetast so m kan bla bakover i regneoperasjonene for å rette. Den har funksjoner for parenteser, potenser, logaritmer, trigonometri, verditabel l, regresjon, statistikk, med mer. Tilsvarer Casio fx-82es plus. Leveres med beskyttelsesdeksel, batteri og bruksanvisning. Mål: 153 x 80 x 14mm.
2271031

ST
Vekt 0.11 g
Lengde 15.3 cm
Bredde 7.9 cm
Høyde 1.8 cm
Volum 0.218 dm3