Filtrer:

Dekontaminator DekoRen+ Mild

Svakt alkalisk rengjøringsmiddel for bruk i alle typer dekontaminatorer ved skånsom rengjøring av sensitivt utstyr og rengjøring av senger i sengevaskere. Uten fosfat.
5341013

Dekontaminator DekoRen+ Ultra 6,1kg

Best resultat for hardt tilsmusset gods i spyledekontaminatorer. Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel til ekstra tilsmusset medisinsk f lergangsutstyr som bekken, urin, bøtter etc. Bør ikke brukes på aluminium. Nå svanemerket.
3360425

Dekontaminator Nordex Alkalisk 5l

For oppvask- og spyledesinfeksjon med automatisk dosering. Til rengjøring av instrumenter, fat, bideskåler, blomstervaser og annet u tstyr.
3352047

Desinfeksjonsmiddel klortabletter 4

Desinfeksjonstablett til bruk i næringsmiddelindustrien. Kan brukes til personlig hygiene og til objekt rengjøring. 1 kartong inneho lder 175 tabletter
5511249

Instrument Sekumatic Multiclean 5l

Flytende mildt, alkalisk instrumentrengjøringsmiddel med meget høy materialkompatibilitet til maskinell rengjøring.
3360256

Instrument Topmatic Clinil NR 5l

Alkalisk maskinoppvaskmiddel til bruk i instrumentvaskemaskiner og bekkenspylere.
5511107

Instrument nøytr. Sekumatic FNZ 5l

Sitronsyrebasert nøytraliseringsmiddel til bruk etter alkalisk instrumentrengjøring. Uten tensider.
3360257

Oppvask instrument Suma Enzyme 5,7kg

Nøytralt, enzymbasert rengjøringsmiddel for ekstra skånsom rengjøring av medisinske instrumenter og flergangsutstyr i vaskedekontaminatorer (instrumentvaskere) og ultralydbad. Velegnet til maskinell og manuell vask. Kan brukes på de fleste pH ømfintlige materialer
3357343

Skyllemiddel Dekoren+ Tørr 5,5kg

Surt flytende skylle-og tørrmiddel som doseres i siste skylling i instrumentetvasker og sengevaskerer. Sikrer godt resultat også ved utfordrende vannkvaliteter. Hindrer dannelsen av skjolder og belegg.
3354701
>