Filtrer:

Bandasje Aquacel AG+EkstrPO 4x20cm

AQUACEL Hydrofiber bandasje av NaCMC med ionisert sølv og biofilmnedbrytende komponenter, binder væske og bakterier og danner en sam menhengende gel og et gunstig sårmiljø. Benyttes på væskende infiserte sår, eller hvor det mistenkes uønsket høy bakterievekst eller biofillm. PostOp størrelser.
4571197

Bandasje 10x10 cm

Pharmacoll er en hydrokolloidplate som gir en fuktighetsbevarende behandling. Fukt absorberes fra såret og danner en gel som legger seg i såret. Dette stimulerer sårhelingen. Fuktigheten bidrar til at nekroser løses opp. Platene kan også ha en smertelindrende effe kt. For rene uinfiserte leggsår. Okklusjonsbehandling av hudsykdommer. Kontraindikasjon: Arterielle sår på føttene. Diabetessår. Inf iserte sår. Svært væskende sår. Irritasjonsreaksjoner på platen
4571622

Bandasje 4,5x6,5 cm

Pharmacoll er en hydrokolloidplate som gir en fuktighetsbevarende behandling. Fukt absorberes fra såret og danner en gel som legger seg i såret. Dette stimulerer sårhelingen. Fuktigheten bidrar til at nekroser løses opp. Platene kan også ha en smertelindrende effe kt. For rene uinfiserte leggsår. Okklusjonsbehandling av hudsykdommer. Kontraindikasjon: Arterielle sår på føttene. Diabetessår. Inf iserte sår. Svært væskende sår. Irritasjonsreaksjoner på platen
4571621

Bandasje Absorberende 10x10 Usteril

Brukes som absorberende sekundær bandasje ved væskende sår. Har en sterk absorberende kjerne og myk non-woven side mot huden og blå bakside.Skal fikseres. Kan ikke klippes i .
4851053

Bandasje Absorberende 10x20 Usteril

Brukes som absorberende sekundær bandasje ved væskende sår. Har en sterk absorberende kjerne og myk non-woven side mot huden og blå bakside.Skal fikseres. Kan ikke klippes i .
4851054

Bandasje Absorberende 20x20 Usteril

Brukes som absorberende sekundær bandasje ved væskende sår. Har en sterk absorberende kjerne og myk non-woven side mot huden og blå bakside.Skal fikseres. Kan ikke klippes i .
4851055

Bandasje Absorberende 20x30 Usteril

Brukes som absorberende sekundær bandasje ved væskende sår. Har en sterk absorberende kjerne og myk non-woven side mot huden og blå bakside.Skal fikseres. Kan ikke klippes i .
4851056

Bandasje Absorberende 20x40 Usteril

Brukes som absorberende sekundær bandasje ved væskende sår. Har en sterk absorberende kjerne og myk non-woven side mot huden og blå bakside.Skal fikseres. Kan ikke klippes i .
4851057

Bandasje Acticoat 7 10x12,5cm

ACTICOAT er en steril, antimikrobiell sølvbandasje med nanokrystallinsk sølv. ACTICOAT dreper raskt og effektivt mer enn 150 patogener inklusive MRSA og VRE, og utgjør en langtvirkende antimikrobiell barriere som reduserer faren for kolonisering og utvikling av infeksjoner.
4571544

Bandasje Acticoat antibakt. 7 15x15cm

Nanokrystallinsk sølv gjør at bandasjen avgir sølvioner til sårvæsken, og skaper en terapeutisk sølvkonsentrasjon på 70 ppm. Utgjør en langtvirkende antimikrobiell barriere som reduserer faren for kolonisering og utvikling av infeksjoner. Enkel å bruke.
4571545

Bandasje Acticoat antibakteriell 10x10

Nanokrystallinsk sølv gjør at bandasjen avgir sølvioner til sårvæsken, og skaper en terapeutisk sølvkonsentrasjon på 70 ppm. Utgjør en langtvirkende antimikrobiell barriere som reduserer faren for kolonisering og utvikling av infeksjoner. Enkel å bruke.
4571539

Bandasje Acticoat antibakteriell 5x5cm

Acticoat er en steril sølvbandasje med nanokrystallinsk sølv som har en dokumentert antimikrobiell effekt. Nanokrystallinsk sølv gjø r at bandasjen avgir sølvioner til sårvæsken, og skaper en terapeutisk sølvkonsentrasjon på 70 ppm. Utgjør en langtvirkende antimikr obiell barriere som reduserer faren for kolonisering og utvikling av infeksjoner. Enkel å bruke.
4571538
>