Sorter etter:

ACR testkassetter Afinion

Enkel og rask metode for bestemmelse av albumin, kreatinin og albumin/kreatinin ratio (ACR). Ved å måle ACR trenger man ikke å ta he nsyn til hydreringsstatus (diurese) da ACR korrelerer bra med 24-timer måling ("gullstandard"). Afinion ACR testkassetter benyttes t il Afinion analyseinstrument. Testkassetten innholder alle nødvendige reagenser og en integrert prøvetaker. Prøvetakeren fylles med  3,5 uL urinprøve, som plasseres tilbake i testkassetten. Testkassetten settes tilbake i Afinion™ instrum Det er dessverre ingen retu rrett på kjølevarer da vi ikke kan garantere for ubrutt kjølesirkel fra kunde.
000000000004075005

CRP testkassetter Afinion

Afinion CRP testkassetter benyttes til Afinion analysinstrument. Testkassetten inneholder alle nødvendige reagenser samt en integrer t prøvetakingsenhet. Prøvetakeren tas ut av kassetten, fylles med 1,5 uL prøve og settes tilbake i kassetten. Kassetten settes inn i instrumentet, og resultatet avleses automatisk. Enklere kan det ikke bli! Både kapillært og venøst fullblod, serum eller plasma kan benyttes. Testkassettene er pakket i separate folieposer og er holdbare til utløpsdato ved oppbevaring Det er dessverre ingen returr ett på kjølevarer da vi ikke kan garantere for ubrutt kjølesirkel fra kunde.
000000000004075001

HbA1c testkasetter Afinion

Afinion HbA1c testkassetter benyttes til Afinion analyseinstrument. Afinion HbA1c er en automatisk affinitetsmetode for bestemmelsea v %HbA1c i humant fullblod. Testkassetten inneholder alle nødvendige reagenser samt en integrert prøvetagningsenhet. Prøvetakeren fr igjøres fra kassetten, fylles med 1,5 uL blod og plasseres så tillbake i kassetten. Kassetten settes inn i instrumentet. Resultatet avleses automatisk. Enklere kan det ikke bli! Både kapillært och venøst blod kan benyttes. Testkassetten Det er dessverre ingen retu rrett på kjølevarer da vi ikke kan garantere for ubrutt kjølesirkel fra kunde.
000000000004075003

Kontroll kit til ACR Afinion

Kontroll til Afinion ACR. Afinion ACR kontrollkit innholder løsninger med albumin og kreatinin i citratbuffer. Kontrolltesting anbef ales for å sikre at Afinion instrument og analysemetoden fungerer tilfredstillende og gir riktige resultater.Holdbarhet: Uåpnet flas ke er holdbar til utløpsdato. Åpnet flaske er holdbar i 8 uker. Kontrollen skal oppbevares i kjøleskap. Det er dessverre ingen retur rett på kjølevarer da vi ikke kan garantere for ubrutt kjølesirkel fra kunde.
000000000004075006

Kontroll kit til HbA1c Afinion

Kontroll til Afinion HbA1c. Afinion HbA1c Kontroll inneholder stabiliserte preparasjoner av griseblod (CI) og humant blod (CII). Afi nion HbA1c Kontroll bør benyttes for å sikre at Afinion instrumentet og analysemetoden fungerer tilfredsstillende og gir riktige res ultater.Holdbarhet: Uåpnet flaske er holdbar til uløpsdato. Åpnet flaske er holdbar i 30 dager. Kontrollen skal oppbevares i kjølesk ap. Det er dessverre ingen returrett på kjølevarer da vi ikke kan garantere for ubrutt kjølesirkel fra kunde.
000000000004075004

Kontrollkit til CRP Afinion

Kontroll til Afinion CRP og NycoCard CRP. Afinion CRP kontroll inneholder humant kontrollserum i to nivåer av C-reaktivt protein (CR P). Kontrolltesting anbefales for å sikre at instrumentet og analysemetoden fungerer tilfredstillende og gir riktige resultater.Hold barhet: Uåpnet flaske er holdbar til uløpsdato. Åpnet flaske er holdbar i 8 uker (totalt 32 uker). Kontrollen skal oppbevares i kjøl eskap. Det er dessverre ingen returrett på kjølevarer da vi ikke kan garantere for ubrutt kjølesirkel fra kunde.
000000000004075002

Test Lipid Panel Afinion

 Lipid Panel testkassetter benyttes til Afinion™ analysinstrument. Med Afinion Lipid Panel utgis følgende kvantitative svar:Total ko lesterol ,Triglyserider ,HDL kolesterol ,LDL kolesterol ,non-HDL ,Kolesterol/HDL ratio .Testkassetten inneholder alle nødvendige rea genser samt en integrert prøvetakingsenhet. Prøvetakeren tas ut av kassetten, fylles med 15 uL prøve og settes tilbake i kassetten. Kassetten settes inn i instrumentet og resultatet avleses automatisk. Enklere kan det ikke bli! Både kapillært og venøst fullblod, s erum eller plasma kan benyttes. Testkassettene er pakket i separate folieposer og er holdbare til utløpsdato ved oppbevaring i kjøle skap.
000000000004075007